directory

"Tänkvärt"

Handla om mitt liv att engagera sig i politik / är politiker ett vanligt folk eller är det människor som inte fattar någonting alls om hur verkligheten ser ut !

choose your country

De finns nu i bloggen :